აგვისტოს ნანგრევებში

“აგვისტოს ნანგრევებში” რამდენიმე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული მრავალთვიანი ინტერვიუებისა და გამოკითხვების შედეგად დაიწერა სამოქალაქო იდეას თავმჯდომარის თინათინ ხიდაშელის მიერ.

“აგვისტოს ნანგრევები” ეფუძნება დაახლოებით 6000 მტკიდებულებას რომლის მოპოვებაც შესაძლებელი გახდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. ანგარიში მტკიცებულებებთან ერთად თინათინ ხიდაშელმა 2009 წელს წარადგინა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთშორისო სასამართლოში მაშინდელ პროკურორ ოკამპოსთან.

“აგვისტოს ნანგრევებში” დღემდე რჩება ერთდერთ დოკუმენტად რომელშიც ერთად არის თავმოყრილი მრავლობითი მტკიცებულებები რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოში 2008 წელს ჩდენილი დანაშაულებისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევის შესახებ.


ავტორი

თინათინ ხიდაშელი
Scroll to Top