ბესიკ ლოლაძე

ბესიკ ლოლაძე სამართლის დოქტორი (პოტსდამის უნივერსიტეტი, გერმანია, summa cum laude) და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორია.

მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციებზე, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ. იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე.

იგი იყო გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა (DAAD) და მაქს პლანკის საზოგადოების სტიპენდიატი. სტიპენდიების ფარგლებში ატარებდა სამეცნიერო კვლევას ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს თემებზე. არის მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

Scroll to Top