ევროკომისიის მე-4 რეკომენდაციის (ანტი-კორუფცლიული პოლიტიკა) შესრულების ანგარიში 

პროექტის – „ანგარიშვალდებულების,  გამჭვირვალობისა და ანტიკორუფციული საქმიანობის  სამოქალაქო მონიტორინგი – ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის ფარგლებში“,  გიზიარებთ მე-4 რეკომენდაციის  (ანტი-კორუფციული პოლიტიკა) მონიტორინგის ანგარიშს. ანგარიში მომზადებულია დემოკრატიის ვირტუალური აკადემიის მიერ,  სამოქალაქო იდეასთან თანამშრომლობით.

წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს ქვეყნის არსებულ ანტიკორუფციულ პოლიტიკას, საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და აქტივობებს. ასევე, წარმოდგენილი იქნება როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე ოპოზიციური სპექტრის ინიციატივები და რეკომენდაციები ევროკომისიის მე-4 პრიორიტეტის შესრულებასთან დაკავშირებით.

ანგარიშის ძირითადი მიგნებები:

 • ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულება ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და ვალდებულებაა. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მიერ სრული მზაობა იქნა გაცხადებული აღნიშნული ვალდებულებების შესასრულებლად, დღევანდელი მდგომარეობით, საქართველომ სრულად მხოლოდ ერთი რეკომენდაცია შეასრულა.
 • მეოთხე რეკომენდაციის შესრულების ფარგლებში გატარებული საკანონმდებლო ცვლილებები სრულად ვერ აკმაყოფილებს ევროკომისიის მოთხოვნას, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს შესახებ კანონი, ვერ უზრუნველყოფს ანტიკორუფციული ბიუროს ყველა იმ ძირითადი ბერკეტით აღჭურვას, რომელიც აუცილებელია კორუფციასთან ეფექტურად საბრძოლველად.
 • ახალი ანტიკორუფციული ბიუროს ნაკლოვანება ასევე გამოიხატება იმაშიც, რომ ინსტიტუტს არ აქვს საგამოძიებო ფუნქცია, ხოლო ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის დანიშვნის წესი კი ბიუროს ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას ეჭვქვეშ აყენებს.
 • ანტიკორუფციული ბიუროს მუშაობის საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ საგამოძიებო მანდატის მინიჭება აუცილებელია სააგენტოს ეფექტური მუშაობისთვის. ამის ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად კი, ლიეტუვა შეგვიძლია მოვიაზროთ. ქვეყანამ, რომელსაც მსგავსი წარსული აქვს გამოვლილი, როგორიც საქართველოს, შეძლო შეექმნა ეფექტიანი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც მისი საგამოძიებო მანდატის დამსახურებით წარმატებით ებრძვის კორუფციას როგორც წვრილმან, ასევე, ელიტურ დონეზე.
 • ქვეყნების საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ კორუფციის წინააღმდეგ გადადგმული თითოეული ნაბიჯი არ იქნება შედეგის მომტანი, თუ, იმავდროულად, არ იქნება უზრუნველყოფილი ბიუროს დამოუკიდებლობა. ქვეყნებში სადაც ანტიკორუფციული ბიურო დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით მიღწევები უფრო თვალსაჩინოა.
 • შესაბამისად, ხელისუფლების მიერ მეოთხე რეკომენდაციის შესასრულებლად განხორციელებული ყველა საკანონმდებლო ცვლილება ვალდებულების ფორმალურად შესრულების აღქმას ტოვებს. ანტიკორუფციული ბიურო სრულად არ იზიარებს იმ წარმატებული ქვეყნების ანტიკორუფციული სააგენტოების მუშაობის მოდელს, რაც საგამოძიებო ფუნქციებით აღჭურვას გულისხმობს.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის დაფინანსებითა და საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრთან  კოორდინაციით.

სრული ანგარიში იხილეთ 👇

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება ევროპული და ამერიკული კანონმდებლობის მიხედვით

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება ევროპული და ამერიკული კანონმდებლობის მიხედვით

არასამთავრობო ორგანიზაციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობაში. შესაბამისად, საყურადღებოა მათი დაფინანსების საკითხის სამართლებრივ დონეზე გააზრება, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ.

ევროპის საბჭოს მიერ დამტკიცებულია „ევროპაში არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსის შესახებ რეკომენდაცია“ (რეკომენდაცია (2007)14). ამ დოკუმენტის მიხედვით, ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც იღებს საჯარო მხარდაჭერას (იგულისხმება, როგორც ფიზიკური პირების შემოწირულობა, ასევე საგადასახადო შეღავათები, სახელმწიფო და საერთაშორისო დაფინანსება) შესაძლოა დაევალოს შესაბამისი ფინანსური ანგარიშის წარდგენა განსაზღვრული სამეთვალყურეო ორგანიზაციის წინაშე. ამასთან ერთად, შესაძლებელია, დაევალოთ წარმოადგინონ ის ხარჯთაღრიცხვა, რომელშიც აღწერილია ადმინისტრირების და თანხების მოზიდვისთვის გაწეული ხარჯები. ზემოთ ხსენებული ანგარიშების წარდგენისას დაცული უნდა იყოს ბიზნესს საიდუმლოება. ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია აგრეთვე უშვებს აუდიტის ჩატარების ვალდებულების დაკისრებას არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. რაც შეეხებათ უცხო ქვეყნის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეს ვალდებულებები მათ იმ შემთხვევაში წარმოეშვებათ, თუკი მასპინძელ ქვეყანაში საქმიანობას ახორციელებენ. 

ეუთო-ს ოფისის დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანთა უფლებებისთვის (ODIHR) და ვენეციის კომისიის ერთობლივი სახელმძღვანელო „გაერთიანებების თავისუფლების შესახებ“ იძლევა მითითებებს არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული დოკუმენტით არასამთავრობო ორგანიზაცია მიჩნეულია გაერთიანების სპეციალურ ფორმად, რომლის მიხედვითაც არასამთავრობო ორგანიზაცია აუცილებელია იყოს წევრობაზე დაფუძნებული ან უნდა ჰყავდეს რამდენიმე დამფუძნებელი. სახელმძღვანელოს მიხედვით გამჭირვალობა და ანგარიშვალდებულება სახელმწიფომ ვალდებულების მაგივრად, უნდა წაახალისოს. ღიაობა და გამჭირვალობა ფუნდამენტურია ანგარიშვალდებულებისა და საზოგადოებრივი ნდობის მოსაპოვებლად. ანგარიშის წარდგენისთვის აუცილებელი მოთხოვნები უნდა იყოს ორგანიზაციის საქმიანობის შესაბამისი.  გაერთიანებებს არ უნდა მოეთხოვოთ იმაზე მეტი ინფორმაციის წარდგენა, ვიდრე სხვა იურიდიულ პირებს.

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების გამჭირვალობის უზრუნველყოფასთან, არავითარი კავშირი არ აქვს FARA-ს მსგავსი დოკუმენტის მიღებას, რადგან თავად ამერიკული და ევროპული კანონმდებლობა თვალნათლივ წარმოაჩენს ისეთ მექანიზმებს, სადაც მინიმუმამდეა სახელმწიფოს მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში სხვადასხვა ფორმით ჩარევის შესაძლებლობა და უზრუნველყოფილია მათი გამჭირვალობა და ანგარიშვალდებულება.

დავით ბლიაძე – ბლოგის ავტორი, სამართლის მკვლევარი

რუსული კანონი არ არის საქართველოს არჩევანი

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ინიცირებულ კანონპროექტს უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ, რომლის მიმართ მხარდაჭერა პარლამენტის თავმჯდომარემ და უმრავლესობის სხვა წევრებმა გამოხატეს. მიგვაჩნია, რომ ამ რუსული კანონის მიღების მცდელობა მიმართულია არა მხოლოდ თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კრიტიკული მედიის, არამედ საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ.

ეს კანონი მიზნად ისახავს, რომ დაუცველად დარჩნენ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები და ქალები;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, უმცირესობები, მეცნიერები, მშრომელები და ახალგაზრდები; დახმარება არ გაეწიოთ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, ფერმერებს, მაღაროელებს, უკანონოდ გათავისუფლებულ, დევნილ, უსახლკარო, თავისუფლებაშეზღუდულ და საკუთარი უფლებებისთვის მებრძოლ სხვა ადამიანებს; არ გაშუქდეს მაღალმთიან და სხვა რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების ხმა, ვინც მხოლოდ ადგილობრივი, დამოუკიდებელი მედიის მეშვეობით აცნობს საზოგადოებას თავის გასაჭირს.

ეს კანონპროექტი არის პასუხი ძალადობის, კორუფციის, უკანონობისა და შერჩევითი სამართლის იმ ასობით ფაქტზე, რომელსაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და დამოუკიდებელი მედია ვსწავლობთ და ვასაჯაროვებთ.

რუსეთში ანალოგიური კანონის მიღების შემდეგ ბევრმა ორგანიზაციამ უარი თქვა მის აღსრულებაზე და დაიხურა. ვინც განაგრძო ფუნქციონირება, მზარდი კონტროლის, შევიწროებისა და რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. რუსული კანონი არ არის საქართველოს არჩევანი, რისთვისაც ათწლეულებია ვიბრძვით.

ამ კანონპროექტის მიღება იქნება შეტევა მთავარ ქართულ ფასეულობებზე – ღირსების განცდაზე,დამოუკიდებლობასა და სამოქალაქო სოლიდარობაზე. გარდა ამისა, კანონპროექტის მიღება სერიოზულად დააზიანებს ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესს, მათ შორის დააბრკოლებს საქართველოს სვლას ევროკავშირის წევრობისკენ, რომლის არც ერთ წევრ ქვეყანაში მსგავსი კანონი არ მოქმედებს. ამასთანავე, ამ კანონის აღსრულება შეუძლებელი იქნება საქართველოს ასიათასობით მოქალაქისთვის განუზომელი ზიანის მიყენების გარეშე.

ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

ორგანიზაციამუნიციპალიტეტი
ააიპ ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვისბათუმი
ააიპ იურიდიული განათლების ფონდირეგიონები
ააიპ “საათი”ქუთაისი
ააიპ რაჭის ტურისტული კლუბიამბროლაური
ააიპ სტეფანწმინდაყაზბეგი
აგროგარემო TVსაქართველოს რეგიონები
ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევის ცენტრიფოთი
ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC)თბილისი, შიდა ქართლი და კახეთის რეგიონები
ადამიანის უფლებების ადვოკატირების და დემოკრატიის ფონდითბილისი
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოქუთაისი
ათინათიზუგდიდი
ალტერნატივა ჯორჯიათბილისი
არ გადადოაჭარა
არასამთავრობო ორგანიაზაცია “უფლებებისა და განათლებისათვის”ქუთაისი, იმერეთი
ასოციაცია ,,დეა”ზუგდიდი, წალენჯიხა და ფოთი
ასოციაცია “ათინათი”ზუგდიდი
ასოციაცია “ევროპის დროით”თბილისი
ასოციაცია “მერკური”სამეგრელო-ზემო სვანეთი
ასოციაცია “ქალები რეგიონების განვითარებისთვის”ქუთაისი
აფხაზური ამბებიზუგდიდი
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD)თბილისი, თელავი (კახეთი), გორი (შიდა ქართლი), ქუთაისი (იმერეთი), ბათუმი (აჭარა), წალენჯიხა (სამეგრელო).
ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირიოზურგეთი
ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონიზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
Ახალგაზრდები დემოკრატიული ცვლილებებისთვის / Youth for Democractic ChangesᲡამცხე-ჯავახეთი, Ნინოწმინდა
ახალგაზრდები სამეგრელოს განვითარებისთვისზუგდიდი
ახალგაზრდობის განვითარობის ცენტრი-XXIსაგარეჯო
ახალგაზრდული ალტერნატივაეროვნული/თბილისი
ახალგაზრდული ინიციატივების რეგიონალური ასოციაცია – აირარუსთავი
ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვისბათუმი
ახალქალაქის ბიზნეს ცენტრიახალქალაქი
ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრიახალციხე
ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრიახალციხე
ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგათბილისი
ბავშვთა სიმსივნეები და სუპერგმირებისაქართველოს მასშტაბით
ბათომიაჭარა, ბათუმი
ბათუმელებიბათუმი
ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი’ბათუმი
ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრიბათუმი
გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება “აი, ფაქტი”თბილისი
განათლება და სამყაროქალაქი წუთაისი
განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრიქუთაისი
განვითარების კერაზუგდიდი
გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაცია” ეკო”ოზურგეთი
გეოპოლიტკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრითბილისი
გერგარტიყაზბეგი
გორელ ფოტოგრაფთა კლუბიგორის მუნიციპალიტეტი
გორის საინფორმაციო ცენტრიგორი
გურია ნიუსიოზურგეთი
გურიის მედიატორთა ასოციაციაოზურგეთი
გურიის სამოქალაქო ცენტრიოზურგეთი
დავიწყოთ ახლასამეგრელო.თბილისი
დასაქმებისა და გადამზადების ცენტრიზუგდიდი
დემოკრატ მესხთა კავშირისამცხე-ჯავახეთი
დემოკრატიის ინდექსი – საქართველოთბილისი
დემოკრატიის ინსტიტუტიბათუმი
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტითბილისი
დემოკრატიის მცველები
დემოკრატიისა და მმართველობის ცენტრითბილისი
დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი (IDSD)თბილისი
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელიახალციხე, ბათუმი, გორი, ზუგდიდი, თელავი, მარნეული, ოზურგეთი, რუსთავი, საგარეჯო, ქუთაისი
დრანდაწყალტუბო
ევროპელ ინიციატორთა ასოციაციაგორის მუნიციპალიტეტი
ევროპის ფონდისაქართველო
ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი (EGI)თბილისი / საქართველო
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC)თბილისი
ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრიზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლიაჭარა
თავისუფალი მედია სივრცე/გურიაTVოზურგეთი
თანადგომაქუთაისი
თანასწორობა 17თბილისი
თბილისი პრაიდითბილისი
თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლითბილისი
თელავი ჩემი ქალაქიათელავი
თემის განვითრების ცენტრი “პროგრესი”იმერეთი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისაბურთალო
იმერეთის განვითარების ცენტრიქუთაისი
ინდიგოთბილისი
ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლიოზურგეთი
ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტიოზურგეთი
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)თბილისი
ინფორმაციული დეველოპერული ჰაბიქუთაისი
კავკასიური დიალოგითბილისი, საქართველო
კავშირი “ქალი და რეალობა”თბილისი
კანონის უზენაესობის ცენტრითბილისი
კომლიკასპი
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრითბილისი
კულტურულ-ისტორიული, სამოგზაურო პლატფორმა “მოგზაური”თბილისი
ლანჩხუთის ახალგაზრდული მოძრაობალანჩხუთი
ლომეკიყაზბეგი
მედია კლუბითბილისი
მედია სახლი “სამხრეთის კარიბჭე”ახალციხე
მედია სახლი–სამხრეთის კარიბჭეახალციხე
მედია ფონდი – ლაივპრესიზუგდიდი
მედია ცენტრი კახეთიკახეთის რეგიონი, თელავი.
მედიაომბუდსმენითბილისი
მედიაჩეკერითბილისი
მედიის ინსტიტუტიქართლი
მეწარმე ქალთა ფონდიქუთაისი
მთავარი არხითბილისი
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაბათუმი
მიშგოვ ლარდამესტია
მმართველობის მონიტორინგის ცენტრითბილისი
მომხმარებელთა უფლებების ცენტრითბილისი, ქუთაისი
მსახიობთა “გილდია”თბილისი
მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (WEG)თბილისი
მშობელთა კავშირი “ჩვენი შვილები”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მშობლები განათლებისთვისთბილისი
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ჰაბიმცხეთა-მთიანეთი და შიდა ქართლი
მწვანე ალტერნატივათბილისი
მწვანე სექტორიბათუმი
ნაბიჯი მომავლისაკენგორი
ნაბიჯი წარმატებისკენაჭარა
ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი (ISNC)თბილისი
ნეო ტვგორი, კასპი, ქარელი, ხაშური
ნეოგენისამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონ
ნეტგაზეთითბილისი
ოზურგეთის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრიგურიის სამივე რეგიონი(ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური)
ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრიოზურგეთი
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვისსაქართველო
პედაგოგთა კავშირი განათლება და სამყაროქუთაისის მუნიციპალიტეტი
პირველი ნაბიჯი საქართველოთბილისი
პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვისთბილისი
პლატფორმა სალამქვემო ქართლი
პრევენცია პროგრესისთვისთბილისი
პროექტი 64თბილისი
პუბლიკათბილისი
ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვისმთლიანი საქართველო
ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრისაქართველოს რეგიონები
რადიო “ძველი ქალაქი”ქუთაისი, იმერეთი
რადიო თავისუფლებათბილისი
რადიო მარნეულიმარნეული
რაჭის სათემო ორგანიზაციაამბროლაური,ონი
რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი ,,თანაზიარი”ზუგდიდი
რეგიონული გაძლიერება დემკრატიისთვისქუთაისი
რეგიონული ინიციატივების ცენტრი “ნათელი მომავალი”ქუთაისი
საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოთბილისი
საზოგადოება ბილიკიგორი
სათემო განვითარების ცენტრითბილისი, თელავი
სათემო ფონდი ლელილაგოდეხი
საინიციატივო ჯგუფი “როდემდე”ქუთაისი
საინიციატივო ჯგუფი “ჩვენი სივრცე”ქუთაისი
Საინფორმაციო რესურსების ქსელითბილისი
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი თანადგომათბილისი
საკვალიფიკაციო ცენტრითბილისი
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებათბილისი
სამოქალაქო აქტივობების ცენტრიგურჯაანი
სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრიზუგდიდი
სამოქალაქო იდეათბილისი
სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდითბილისი
სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრითბილისი
სამოქალაქო მოძრაობა ,,სამეგრელოს ხმა”ზუგდიდი/სამეგრელო
სამოქალაქო მოძრაობა “დატოვე პარლამენტი ქუთაისში “ქუთაისი
სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვისოზურგეთი
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტითბილისი
სამოქალაქო ჩართულობისა და აქტივიზმის ცენტრი (CEAC)მარნეული
სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის ცენტრი “აისი”თბილისი, გლდანის რაიონი
სატელევიზიო ქსელითბილისი
საუნჯეზუგდიდი
საფარითბილისი, რეგიონები
საქართველოს EMDR საზოგადოებათბილისი
საქართველოს ატლანტიკური საბჭოთბილისი
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციათბილისი, რეგიონები
საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციათბილისი
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)თბილისი
საქართველოს ევროკლუბებიოზურგეთი
საქართველოს ინვალიდთა ფედერაცია ” აღორზინება 2002 ”ქალაქი ქუთაისი
საქართველოს მედია-კლუბითბილისი
საქართველოს მომავლის აკადემიაქვეყნის მასშტაბით
საქართველოს პარლამენტიბათუმი
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიათბილისი და რეგიონები
საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსიყველა რეგიონი
საქართველოს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსაქართველო
საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციალაგოდეხი
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია (ACSDG)ქვემო ქართლის რეგიონი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საქართველოს სასამართლოს გუშაგითბილისი
საქართველოს სასოფლო დარბაზილანჩხუათი
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლვევის ფონდითბილისი
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრისაქმიანობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით
საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციათბილისი
საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციათბილისი
საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია ნდობათბილისი
საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოებათბილისი
საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდითბილისი
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი” (CHCA)ქუთაისი, ზუგდიდი, გორი, თელავი, თბილისი, გალი
სექტორი 3 – ჰაბი განვითარებისთვისსაქართველო, თბილისი
სიქა – საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციაქ. რუსთავი, ქვემო ქართლის რეგიონული ორგანიზაცია
სიღნაღის რეგიონის სოციალურად უმწეოთა თერაპიის კავშირი თემი ქედელისიღნაღი
სოლიდარობის თემიაჭარის რეგიონი
სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტითბილისი
სოციალური სამართლიანობის ცენტრითბილისი
სოციალური საწარმო “გუმბათი”წალკა
სსმთბილისი
სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბიროოზურგეთი
სტუდია მონიტორითბილისი
სტუდია რეკბათუმი
სწავლებისა და კვლევების ცენტრიზუგდიდი
ტელეკომპანია კავკასიათბილისი
ტვ პირველიგორი
ტყიბულის რაიონის განვიტარების ფონდიტყიბული
უფლებები საქართველოთბილისი
ფემინათბილისი
ფერადი სივრცესამეგრელო ზემო-სვანეთი
ფონდი აფხაზინტერკონტიქუთაისი
ფონდი “ინტერნიუსი-საქართველო”თბილისი, საქართველო
ფონდი აფხაზინტერკონტიქუთაისი
ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაშითბილისი
ფორმულათბილისი
ფრანკლინის კლუბითბილისი
ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციათბილისი
ფუსფუსი – Puspussy – შენი უსაფრთხო სივრცეთბილისი
ქალთა ასოციაცია ,,ვაკეთოთ ერთად”იმერეთი. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.
ქალთა ასოციაცია გვირილაზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
ქალთა ასოციაცია თანხმობათბილისი
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)თბილისი
ქალთა ფონდი საქართველოშითბილისი
ქალთა ფონდი სოხუმიქუთაისი
ქალი და განვითარებაგორი
ქართული მედია ჯგუფი”გორი
ქვემო ქართლის მედიარუსთავი
ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია “ქალი და სამყარო”ქვემო ქართლი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ქვიარ ასოციაცია – თემიდათბილისი
ქვიარითბილისი და რეგიონები
ქუთაისიპოსტიქუთაისი
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრიქუთაისი
ღია საზღვრებიახალქალაქი
ღია სივრცე კავკასია (COS – Caucasus Open Space)თბილისი
ღონე ქვეყნისაქუთაისი
შავი და ბალტიის ზღვის ალიანსი – საქართველოთბილისი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი “‘ სიფა 2002 “”ქალაქი ქუთაისი
შიდა ქართლის ახალგაზრდული ცენტრი „ახალი თაობა“გორი
შშმ პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია “ჰანგი”ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
შშმ პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი ალიანსიზუგდიდი
შშმ ქალთა ალიანსიბათუმი
ჩართულობის და განვითარების ცენტრითბილისი
ჩემი ქალაქი მკლავსთბილისი
ცოდნის კაფესიღნაღი
წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრითბილისი
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი-ქუთაისიიმერეთი
წყალტუბო ლაიონს კლუბიწყალტუბო
ჰაბიტატი თანასწორობის მიღწევების და განვითარებისთვისიმერეთი, მცხეთა–მთიანეთი, სამეგრელო
Association HERA XXIთბილისი
CDCსაქართველო
CDD – განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრისაქართველო
dev.geთბილისი
EECMDთბილისი
IBDIPCბათუმი
JA Georgiaთბილისი, საქართველოს ყველა მუნიციპლიტეტი
JAMnewsთბილისი
OC Mediaრეგიონალური (ჩრდილო-სამხრეთ კავკასია)
On.geთბილისი
Penal Reform Internationalთბილისი
Qartli.geგორი
Radio WWბოლნისი
SOVA NEWSთბილისი
TOK TVსამცხე ჯავახეთი, ქვემო ქართლი
tv12ბათუმი
ufleba.geთბილისი
Women for Healthთბილისი
World Vision საქართველოქუთაისი

„სამოქალაქო იდეას“ განცხადება „ხალხის ძალის“ მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის თაობაზე

„სამოქალაქო იდეას“ განცხადება „ხალხის ძალის“ მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის თაობაზე

დასაწყისშივე ერთმნიშვნელოვნად უნდა ითქვას, რომ კანონპროექტი არის სახიფათო, დისკრიმინაციული და მნიშვნელოვნად გვაშორებს ევროკავშირში გაწევრიანების დეკლარირებული მიზნისგან, შესაბამისად კონსტიტუციისა და ქართველი ხალხის არჩევანის საწინააღმდეგოა.

დღეს, საქართველოში ისეთი კანონის ინიცირება და მხარდაჭერა მმართველი პარტიის მიერ, რომლის შინაარსსა და მიზნებზე ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი შეფასებები აქვს გაკეთებული ევროკავშირის ყველა სტრუქტურას, პრაქტიკულად ყველა წევრ სახელმწიფოს და რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ აქვს გამოცხადებული მართლმსაჯულების სასამართლოს, ცალსახად წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლების მორიგ მცდელობას, ქვეყანა დააშოროს ევროინტეგრაციის პერსპექტივას.

კანდიდატის სტატუსის განაცხადის შეტანის შემდეგ, ეს არ არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც არა დაახლოების, არამედ საქართველოს ევროპული ორბიტიდან განზიდვის მიზანს ემსახურება.  თუმცა, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ერთწლიანი პროცესის განმავლობაში გადადგმული ინტეგრაციის საწინააღმდეგო ნაბიჯებიდან, ამ კანონპროექტის მიღება იქნება მმართველი პარტიის ანტი-ევროკავშირული და იზოლაციონისტური პოლიტიკის ყველაზე კაშკაშა დასტური.

იმავდროულად, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამგვარი კანონმდებლობის მთავარი სულისჩამდგმელი და პირველი ინიციატორი რუსეთის ფედერაცია იყო, სადაც,  სწორედ კანონის ამოქმედებას მოჰყვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათი დამფუძნებლებისა და თანამშრომლების მასობრივი დევნა, დაპატიმრებები და ხშირ შემთხვევებში ქვეყნიდან გაძევება.

რატომ არის კანონპროექტი დემოკრატიასთან და ევროკავშირის სტანდარტებთან არათავსებადი?

კანონპროექტი ერთმნიშვნელოვნად ანტიევროპული  ან უფრო ზუსტად ანტი-ევროკავშირულია. ამ საკითხზე ერთმნიშვნელოვანი პოზიციები აქვთ არა მხოლოდ ექსპერტებსა და თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არამედ საერთაშორისო სასამართლოს. მისი ანალოგიური, უნგრული კანონი 2020 წელს (საქმეში კომისია უნგრეთის წინააღმდეგ) ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ, ევროკავშირის კანონებისა და მრავლობითი აქტების საწინააღმდეგოდ სცნო.  საბოლოოდ, უნგრეთი იძულებული გახდა, გაეუქმებინა კანონი და შესაბამისად, რეგისტრაციის ვალდებულება და შეზღუდვები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

სასამართლომ დაადგინა, რომ „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის რეგისტრაციის, დეკლარაციისა და გამოქვეყნების ვალდებულებების დაკისრებით, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად იღებენ დადგენილ ზღვარზე მეტ ფინანსურ მხარდაჭერას უცხოეთიდან და ითვალისწინებს ჯარიმების გამოყენების შესაძლებლობას იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც არ ასრულებენ ამ ვალდებულებებს, უნგრეთმა შემოიღო დისკრიმინაციული და გაუმართლებელი შეზღუდვები როგორც ამ ორგანიზაციებთან, ასევე იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც მათ დახმარებას უწევენ.“

ლუქსემბურგის სასამართლომ დაადგინა რომ კანონი –

 • დისკრიმინაციულია;
 • არღვევს გაერთიანების თავისუფლების უფლებას;
 • და არღვევს პერსონალური ინფორმაციის საიდუმლოების და პირადი ცხოვრების უფლებას;

კანონი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის შექმნის და არსებობის ერთ ერთ ფუნდამენტურ უფლებას – კაპიტალის თავისუფალი მიმოქცევა. „გამჭვირვალობის კანონით გათვალისწინებული ტრანზაქციები მოექცა TFEU-ს 63(1) მუხლის „კაპიტალის მოძრაობის“ კონცეფციის ფარგლებში და აღნიშნული კანონი წარმოადგენს დისკრიმინაციული ხასიათის შემზღუდველ ზომას“ – ვკითხულობთ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.

რატომ დაადგინა სასამართლომ კანონის მრავლობითი დარღვევა და რატომ არის დემოკრატიის საწინააღმდეგო მსგავსი კანონმდებლობა?

 1. ის დისკრიმინაციულია, ვინაიდან

a. კონკრეტული, დისკრიმინაციული ნიშნით განასხვავებს და შეზღუდვებს უწესებს კერძო სექტორში მოქმედ, იდენტური მანდატისა და საქმიანობის ორგანიზაციებს. გაუგებარია, რა პრინციპით არიან შერჩეული ამგვარი „გამჭვირვალეობისთვის“ კერძო სამართლის არამომგებიანი ორგანიზაციები და არა მაგალითად შპს-ები, სახელმწიფო სააგენტოები, საჯარო სამართლის ან რომელიმე სხვა სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირები?
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მოზიდული ფინანსური რესურსი, თავისი არსით, ისეთივე ინვესტიციაა, როგორც შპს-ების ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ. ერთიც, სწორედ ამ მოზიდული ფულით ქმნის სამუშაო ადგილებს ან პროდუქტს და მეორეც.

მაგალითად, განვიხილოთ სამი ორგანიზაცია, რომლებსაც სხვადასხვა სამართლებრივი ფორმა აქვთ:

 • იურიდიული ფირმა (შპს)
 • იურიდიული დახმარების ბიურო (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი)
 • ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრი (არასამთავრობო)

სამივე ორგანიზაცია, ეწევა აბსოლუტურად იდენტურ საქმიანობას, გასცემს იურიდიულ კონსულტაციებს, წარმოადგენს პირებს სასამართლოში ან სხვა ორგანოებთან, ეხმარებათ სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადებაში და სხვა. ერთადერთი განსხვავება მათ შორის ის არის, რომ ერთი ამ მომსახურებისთვის ფულს ართმევს კლიენტს, მეორე ბიუჯეტს, ხოლო მესამე ამ საქმიანობისთვის მოიძიებს დახმარებას ქვეყნის გარეთ და დონორების მხარდაჭერით, უფასოდ ემსახურება საქართველოს მოქალაქეებს.

ამასობაში, ხშირად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში, მაგალითად მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის და სახელმწიფოს ინსტიტუციური გაძლიერების პროგრამების ფარგლებში, შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ პირველი ორის დონორიც იგივე, მაგალითად USAID-ია ვინც აფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაციას, მაგრამ განსხვავება მაინც ის არის, რომ პირველი ისევ აგრძელებს კლიენტებისგან მომსახურების ანაზღაურების მიღებას, მეორე ბიუჯეტიდან, ხოლო მესამე,  კვლავაც უფასოდ და სრულიად უანგაროდ ემსახურება გაჭირვებულ ადამიანებს.

რას ამბობს ახალი კანონპროექტი.

მიუხედავად მოცემული ერთგვაროვნებისა, როგორც საქმიანობის, ასევე დაფინანსების მიღების ნაწილში, მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციამ უნდა დაიკრას „უცხო ქვეყნის აგენტის“ სტატუსი, და ყველა ვალდებულება მხოლოდ მათზე ვრცელდება.
შესაბამისად, ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ სასამართლომ ერთმნიშვნელოვნად დაადგინა კანონის დისკრიმინაციული ხასიათი.

b. კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ასეთი ორგანიზაციები გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ აზრზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, რაც თითქოს წარმოადგენს ახალი კანონმდებლობის აუცილებლობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სჯარო პირებთან გათანაბრების საფუძველს.

არც ეს არგუმენტია ორიგინალური, ვინაიდან სწორედ იგივეს ამბობდნენ უნგრელი კანონმდებლებიც, თუმცა, ორივე შემთხვევაში დაავიწყდათ მკვეთრი ხაზის გავლება. არგუმენტი კი არ არის ორიგინალური, ვინაიდან ლუქსემბურგის სასამართლომ ამ საკითზეც იმსჯელა და ერთმნიშვნელოვნად დაადგინა, რომ სინამდვილეში ორგანიზაციის საქმიანობის ხასიათის მიუხედავად, კანონი მხოლოდ არასამთავრობოებს ეხებოდა ყოველთვის და სწორედ ამიტომაც არის დისკრიმინაციული.
ისევ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, რა პასუხი აქვს კანონს? მათი იურიდიული დახმარების ან განათლების პროგრამები და მათთვის გამოყენებული რესურსი გაიმიჯნება დანარჩენი საქმიანობიდან და შესაბამისად, მოხდება დეკლარირება თუ არა?
ანდა ისევ და ისევ დისკრიმინაცია რომ გამოვრიცხოთ, რას ამბობენ კანონის ავტორები იმ შემთხვევაზე, როდესაც ევროპული ინვესტიციით დაფინანსებული სამშენებლო კომპანიები ლობირებენ მშენებლობის კოდექსსა და სტანდარტებს ან ფარმაცევტული კომპანიები და სხვა. ეკისრებათ მათ დეკლარირების ვალდებულება და მათ ობიექტებზე „უცხო ქვეყნის აგენტის“ სტატუსის გაკვრა ან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე რას ამბობს კანონი, ანალოგიური საქმიანობის გამო ისინიც ხდებიან „უცხო ქვეყნის აგენტის“ სტატუსის მატარებლები?

ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ნებისმიერი შეზღუდვა, დამატებითი რეგისტრაციის ვალდებულება და სხვა მოთხოვნები შეიძლება ლეგიტიმურად ჩაითვალოს, არის მრავლობითი საერთაშორისო დოკუმენტებით დადგენილი „ფულის გათეთრების, ტერორიზმისა და ორგანიზებული დანაშაულის დაფინანსების“ აკრძალვა და ყველა ზომა, რომელიც ამგვარ ქმედებებს შეუძლებელს გახდის.

c. კანონპროექტი ასევე ეწინააღმდეგება გაერთიანების თავისუფლების კონსტიტუციითა და საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ ნორმებს.

თუკი ერთი წუთით წარმოვიდგენთ, რომ კანონპროექტი დისკრიმინაციის გარეშე სრული მასშტაბით ამოქმედდება და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ ყველა საქმიანობასა და ორგანიზაციას „უცხოური გავლენის აგენტად“ გამოაცხადებს, მსგავს წარწერებს ვიხილავთ ქართველი სამხედროების ფორმებზე საქართველოს დროშის გვერდით, ქართველი პოლიციელების აღჭურვილობაზე, პრაქტიკულად ყველა საშუალო სკოლის შენობა-ნაგებობებზე, ქვეყნის შეიარაღების თითქმის სრულ კომპლექტზე, უცხო ქვეყნის აგენტებად უნდა გამოცხადდნენ, თითქმის ყველა უნივერსიტეტის მეცნიერები, მკვლევარები,  რომლებიც სწორედ ამგვარი გრანტების არსებობის გამო ახერხებენ საკუთარი საქმიანობის გაგრძელებას, სტუდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც კონრად ადენაუერის ფონდის, ერასმუსის ან სხვა მსგავსი პროგრამების სტიპენდიები აქვთ, ექიმები და პაციენტები, ვინც სწორედ ამგვარი დახმარების ფარგლებში იღებენ მედიკამენტებს ან სამედიცინო აღჭურვილობას უფასოდ… შესაბამისად, პრაქტიკულად მთელი საქართველო, ვინაიდან რომ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების, და განსაკუთრებით კი აშშ-ში რეგისტრირებული დონორი ორგანიზაციების მცდელობა და პროგრამები, საქართველოში შესაძლოა დღეს მასობრივი შიმშილის, „ც“ ჰეპატიტის და ბევრი სხვა მიზეზის გამო გადარჩენისთვის ბრძოლის დაუძლეველი პრობლემები გვქონოდა.

მიუხედავად ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სამართლებრივი არგუმენტისა, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ისედაც ცნობილია პროექტის ინიცირება და სახელისუფლებო პარტიის დუმილი მის რუსულ და დისკრიმინაციულ ბუნებაზე, მორიგ ჯერზე ადასტურებს, ქართული ოცნების რეალურ მიზანს, მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება გამოიყენოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის დაყოვნებისა და ქვეყნის სრული დეევროპიზაციისთვის.

ხელისუფლების მხარდაჭერების ხშირად დასმულ კითხვაზე, რატომ უნდა აკეთებდეს ამას ხელისუფლება და რა ინტერესი აქვს, პასუხი  უფრო ტრივიალურია, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ავტორიტარიზმისკენ გადახრილ პარტიას, ეშინია ევროპის, რომელსაც მოაქვს ქვეყნებში დემოკრატია, თავისუფლება, დისკრიმინაციის, შიშისა და სახელმწიფოს ტერორისგან თავისუფალი გარემო.

მივმართავთ პარლამენტში მყოფ ოპოზიციურ პარტიებს, უზრუნველყონ აღნიშნული კანონპროექტის შესახებ ინფორმაციის სწრაფი და სრულფასოვანი მიწოდება ყველა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის, გამოიყენონ სხვადასხვა საპარლამენტო ასამბლეების რესურსი და მონიტორინგის კომიტეტები იმისთვის, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში გარდაუვალი გახდეს სახელისუფლებო გუნდის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი.

ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების პროცესის მედია გაშუქების მონიტორინგის ანგარიში 

პროექტის – „ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და ანტიკორუფციული საქმიანობის სამოქალაქო მონიტორინგი  – ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის ფარგლებში“, გიზიარებთ დემოკრატიის ვირტუალური აკადემიის მიერ მომზადებულ მედიამონიტორინგის ანგარიშს.

განხორციელებული მედიამონიტორინგი მიზნად ისახავდა შეგვესწავლა:

✓  თუ რა სიხშირითა და ტონით (პოზიტიური/ნეგატიური/ნეიტრალური) აშუქებდა სატელევიზიო და ონლაინმედია 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესს;

✓ შეინიშნებოდა თუ არა სატელევიზიო და ონლაინ მედიასაშუალებების მხრიდან მიკერძოება რომელიმე საკითხისადმი, ან – პოზიციისადმი; დაცული იყო თუ არა ბალანსი თითოეული პრიორიტეტის გაშუქების პროცესში;

✓ დაცული იყო თუ არა ბალანსი სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების პოზიციების საზოგადოებამდე მიტანის პროცესში და სხვა.

   პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 4 ტელეარხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებებისა და პოლიტიკური თოქშოუების, ასევე, სამი საინფორმაციო სააგენტოს მონიტორინგი.

მონიტორინგის პერიოდი: 3 თვე / 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან – 30 დეკემბრამდე.

მონიტორინგის ძირითადი მიგნებები:

✅ მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 12 რეკომენდაციიდან ყველაზე რეზონანსული ხასიათის ქართული მედიასაშულებებისათვის „დეოლიგარქიზაციის“ საკითხი და „დეოლიგარქიზაციის“ კანონზე მუშაობის გაშუქება აღმოჩნდა. აღნიშნული საკითხი ყველაზე ხშირად და განსხვავებული ინტერპრეტაციით გააშუქა  სხვადასხვა მედიასაშუალებამ.

სამაუწყებლო მედია მკვეთრად პოლარიზებულია. მაუწყებელთა ერთი ნაწილი ხელისუფლების და ხელისუფლების პოზიციის სასარგებლოდ არის მიკერძოებული, მეორე ნაწილი კი – ოპოზიციის; ტელეკომპანია „იმედმა“ ფართოდ გააშუქა ევროკავშირის რეკომენდაციების თემა. თუმცა, თავად საკითხი  ტელემაყურებლისთვის მრავალმხრივი და დაბალანსებული ფორმით არ მიუწოდებია. არხი ტენდენციური იყო ხელისუფლების მიმართ და, შესაბამისად, საკითხი ხელისუფლების პოზიციის მხარდამჭერ ტონში შუქდებოდა. ოპოზიცია კი ნახსენები იყო მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში და ევროინტეგრაციის პროცესში ქვეყნის მთავარ ხელისშემშლელ აქტორად.

✅ „ტელეკომპანია პირველმა“ ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის თემა გააშუქა დაბალი ინტენსივობით და  ცალმხრივად, სამართლიანობა მოითხოვს დავაზუსტოთ რომ ხელისუფლების, მმართველი პარტიის წარმომადგენლები უარს აცხადებდნენ ტელეკომპანიაში სტუმრობაზე. არხს, კონკრეტულად, თოქშოუებში ჰქონდა მხოლოდ ოპოზიციის  მოსაზრებები, ხელისუფლების პოზიციას კი მაყურებელს  საინფორმაციო გამოშვებებში სთავაზობდა, თუმცა  ნეგატიურ კონტექსტში. „ტელეკომპანია პირველი“ ხელისუფლების მიმართ მკვეთრად კრიტიკულია და  ხელისუფლების ევროინტეგრაციის პოლიტიკა შეფასებული იყო,  როგორც უარყოფითი და ქვეყნის წინსვლაში ხელისშემშლელი.

ტელეკომპანია „პალიტრანიუსი“ 12 – პუნქტიანი გეგმის გაშუქებისას უფრო დაბალანსებული და ნეიტრალური ტონით გამოირჩეოდა. აშუქებდა როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის, არასამთავრობო სექტორის  წარმომადგენლების მოსაზრებებს. თუმცა, ნიუსების უმრავლესობა ხელისუფლების თუ ოპოზიციის წარმომადგენელთა ზედაპირული  განცხადებები იყო.  საკითხების გაშუქებისას არხზე არ შეიმჩნეოდა მიკერძოება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიმართ.

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო კანდიდატის სტატუსის მიღებას და ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების პროცესს. მაუწყებელს შედარებით ნაკლები ინტენსივობით, მაგრამ, ნეიტრალურად გაშუქების მცდელობები ჰქონდა,  თუმცა, ხელისუფლების პოზიციის მიმართ ტენდენციურობით და ლოიალური განწყობებით გამოირჩეოდა. ასევე, უფრო ხშირად უთმობდა დროს ხელისუფლების წარმომადგენელების პოზიციას, როგორც მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში, ისე პოლიტიკურ თოქ – შოუებში.

ონლაინმედიაში ნაკლებად იგრძნობოდა მკვეთრი პოლიტიკური პოლარიზაცია, სატელევიზიო მედიასთან შედარებით. თუმცა, შერჩეული სამი სააგენტოდან ერთი – pia.ge გამოირჩეოდა ხელისუფლების მიმართ ლოიალური განწყობით, დადებითი გაშუქების ტონით, ხოლო tabula.ge ნაკლებ ინტერესს იჩენდა ზოგადად, პროცესის გასაშუქებლად და უფრო მეტად, გამოირჩეოდა გაშუქების ნეგატიური ტონით. რაც შეეხება interpressnews.geს აშუქებდა ყველა მხარის თითქმის ყველა ნიუსს. გაშუქების ტონი  უმეტესად ნეიტრალური, თუმცა ზედაპირული იყო;

✅ ონლაინმედიის ყველაზე დიდ გამოწვევად 12 რეკომენდაციაზე მუშობის პროცესის ზედაპირული გაშუქება გამოიკვეთა; მონიტორინგისთვის შერჩეული საინფორმაციო სააგენტოები ვერ ახერხებდნენ საკითხების სიღრმისეულად და მრავალმხრივად გაშუქებას.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის დაფინანსებითა და საქართველოს  სტრატეგიული  კვლევისა  და  განვითარების  ცენტრთან  კოორდინაციით.

სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ 👇

China Watch ანგარიში 12 Hunan Road and Bridge Construction Group Co Ltd საქართველოში 

უკვე ოთხი წელია რაც, სამოქალაქო იდეა წლიურად რამდენიმე ანგარიშს სთავაზობს მკითხველს იმ ჩინური კომპანიების შესახებ, რომლებიც “ერთი სარტყელი, ერთი გზის” ინიციატივის ფარგლებში, აქტიურად აგრძელებენ ქართულ ბაზარზე, და უფრო კონკრეტულად კი საქართველოს ინფრასტრუქტურულ სექტორში მოღვაწეობას და პასუხისმგებლები არიან საქართველოში მთავარი მაგისტრალის, გზების, ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობაზე. თუ აღმოსავლეთიდან დასავლეთ საქართველოსკენ იმგზავრებთ, რიკოთის უღელტეხილის გავლისას გზაზე სხვადასხვა ჩინური კომპანიის აბრევიატურებს შეხვდებით. ეს სწორედ ის უღელტეხილია, სადაც 51.6 კმ-მდე სიგრძის გზის მშენებლობა იგეგმება, რომელიც ასევე 96 ხიდსა და 53 გვირაბს მოიცავს. 

ჩვენს ანგარიშებში, უცხოური მაგალითების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე უკვე მიმოვიხილეთ China State Construction Engineering Corporation Limited-სა და China Road and Bridge Corporation-ს საქმიანობა და მათთან დაკავშირებული გადაცდომები საქართველოში.
ამჯერად გთავაზობთ Hunan Road and Bridge Construction Group-ის მიერ საქართველოში მოგებული პროექტების ანალიზს და მის სკანდალურ პრაქტიკას უგანდასა და ჩინეთში. 

სრული ანგარიში იხილეთ 👇

შეხვედრა ლიდერების სკოლის სტუდენტებთან

21 დეკემბერს, ერევანში, თინათინ ხიდაშელი შეხვდა ლიდერების სკოლის სტუდენტებს. გაუზიარა მოსაზრებები და გამოცდილება ეფექტური საჯარო გამოსვლის შესახებ. საუბარი შეეხო რეგიონში არსებულ ვითარებას, არსებულ გამოწვევებს და უსაფრთხოებას.

https://www.leadershipschool.am/en/ls-georgia.php?fbclid=IwAR1g50gYQOcH9cfenpUrlXo2VpQObRKk5f_Zb-G3zwlLPv16Sp5Lzissy1g

საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა – ქვეყნების პოლიტიკა ევროკავშირის რეკომენდაციების შესასრულებლად 

გიზიარებთ “ასოცირებული ტრიოს” წევრი სახელმწიფოების – საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას სტრატეგიების მიმოხილვას ევროკავშირის რეკომენდაციების შესასრულებლად, ნოემბრის მდგომარეობით.

სამოქალაქო იდეამ მონაწილეობა მიიღო China In The World (CITW) სამიტში

6-7 დეკემბერს, ბერლინში, სამოქალაქო იდეამ ცენტრალური აზიის პარტნიორ ექსპერტებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო China In The World (CITW) სამიტში და გაუძღვა ორ სესიას: “Economic Security – Impact of BRI” & “Shifting loyalties: Central Asian states leaning towards China in the light of Ukraine War”. CITW ყოველწლიურად იმართება და აერთიანებს აქტივისტებს, აკადემიკოსებს, სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს, ჟურნალისტებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, რათა გაზარდონ ჩინეთის გლობალური გავლენის შესახებ ცნობიერება და გააძლიერონ დემოკრატიული მდგრადობა. ტაივანური არასამთავრობო ორგანიზაცია Doublethink Lab აორგანიზებს CITW სამიტებს დიალოგის წახალისებისთვის, იდეების გაცვლისა და ახალი თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის. სესიების ფარგლებში სპიკერებმა და დამსწრე აუდიტორიამ განიხილა, ჩინეთის „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივა და მისი გავლენა ყაზახეთზე, უზბეკეთზე, ტაჯიკეთსა და საქართველოზე, ციფრული აბრეშუმის გზა (DSR) და მისი მნიშვნელობა, სკანდალური ჩინური კომპანიები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ და პოლიტიკურ სექტორებზე. ასევე ცენტრალური აზიისა და ჩინეთის პოზიცია უკრაინის ომზე.

სესიებში მონაწილეობდნენ:

თინათინ ხიდაშელი – თავმჯდომარე, სამოქალაქო იდეა

ანი კინწურაშვილი – უფროსი მკვლევარი, სამოქალაქო იდეა

აბოს ბობოხონოვი – მეცნიერ-მკვლევარი, საერთაშორისო კვლევების ინსტიტუტი

დანილ ბექტურგანოვი – დირექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო ექსპერტიზა“ უმედჯონ მაჯიდი – მკვლევარი, სამოქალაქო იდეა

სესიებს მოდერაციას უწევდა სალომე სვანიძე – აღმასრულებელი ასისტენტი, სამოქალაქო იდეა. სამოქალაქო იდეა განსაკუთრებით მადლობას უხდის Doublethink Lab-ს, ღია საზოგადოების ფონდს ყაზახეთში და აშშ-ს გენერალურ საკონსულოს ალმაატაში.

რატომ გახდა საქართველო ოაზისი – ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიებისთვის? – ამერიკის ხმა

ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიებმა, ბოლო წლებში, საქართველოში დაახლოებით, 4 მლრდ ლარის ღირებულების ტენდერები მოიგეს. მთავრობა ამტკიცებს, რომ ყველაფერი გამჭვირვალეა და ჩინელები “დაბალი ფასით“ იგებენ. ექსპერტების აზრით, ეს პოლიტიკური გაწყვეტილებაა და დასავლური კომპანიები ტენდერებში აღარც კი მონაწილეობენ – ამერიკის ხმა.