გვანცა აბდალაძე

გვანცა არის ისტორიის დოქტორი, პროფესორი.

2000 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს  უმაღლეს სასწავლებლებში სხვადასხვა აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პოზიციებზე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. მონაწილეობა აქვს მიღებული აშშ და ევროკავშირის გაცვლით პროგრამებსა და პროექტებში. არის სახელმძღვანელოებისა და სამეცნიერო სტატიების ავტორი, საგანმანათლებლო პროგრამების ექსპერტი და ტრენერი.

ინტერესის სფეროები: საერთაშორისო პოლიტიკა; უსაფრთხოება და მშვიდობის მშენებლობა; რბილი ძალა და დეზინფორმაცია.

Scroll to Top