გიორგი მასალკინის წიგნის – „საქართველოს პოლიეთნიკურობა და პოლირელიგიურობა: საფრთხე თუ გასაფრთხილებელი მონაპოვარი“ პრეზენტაცია.

20 აგვისტოს, ქალაქ ბათუმში გიორგი მასალკინის წიგნის – „საქართველოს პოლიეთნიკურობა და პოლირელიგიურობა: საფრთხე თუ გასაფრთხილებელი მონაპოვარი“ პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნი გამოიცა ორგანიზაცია „სამოქალაქო იდეა“-ს დემოკრატიის ვირტუალური აკადემიის ბიბლიოთეკის მიერ.
იხილეთ პრეზენტაციის სრული ვიდეო და წიგნის ელ. ვერსია 👇

გიორგი მასალკინის წიგნის ელ. ვერსია 👇

საქართველოს-პოლიეთნიკურობა-და-პოლირელიგიურობა-საფრთხე-თუ-გასაფრთხილებელი-მონაპოვარი

გიორგი მასალკინის წიგნის პრეზენტაციის სრული ვიდეო 👇