გიორგი შაიშმელაშვილი

„სამოქალაქო იდეას“ კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. გიორგის აქვს ხანგრძლივი მუშაობის გამოცდილება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ეროვნული უშიშროების საბჭოში, როგორც სტრატეგიული დაგეგმვისა და უსაფრთხოების საკითხთა პროფესიონალს. საჯარო სამსახურში მუშაობის გარდა, გიორგი მუშაობდა სხვადასხვა არა სამთავრობო ორგანიზაციაში საქართველოში. გიორგი ფლობს ამერიკის თავდაცვის უნივერსიტეტის (NDU, ვაშინგტონი) სტრატეგიული უსაფრთხოების კვლევების და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ, თბილისი) ევრაზიისა და კავკასიის კვლევების მაგისტრის ხარისხებს.

Scroll to Top