დეოკუპაციის ერთიანი ეროვნული სტრატეგია – თინათინ ხიდაშელი

დეოკუპაციის ერთიანი ეროვნული სტრატეგია, როგორც ქართული სახელმწიფოს გამაერთიანებელი ინსტრუმენტი

თინათინ ხიდაშელი

Scroll to Top