“კავკასიის რეგიონის ახალგაზრდა მკვლევართა და მშვიდობისმყოფელთა შეფასებები” ნაწილი II

“კავკასიის რეგიონის ახალგაზრდა მკვლევართა და მშვიდობისმყოფელთა შეფასებები” არის სტატიებისა და აკადემიური ნაშრომების კრებული, რომელიც შემუშავდა სამოქალაქო იდეასა და არასამთავრობო ორგანიზაცია “Corridors – Dialogue through Cooperation”-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. პროექტში, რომელიც აერთიანებდა აკადემიურ სწავლებას, პრაქტიკულ ტრენინგებსა და მოსაზრებათა რეგიონალურ დონეზე გაცვლას, მონაწილეობა მიიღო თექვსმეტმა ახალგაზრდა მკვლევარმა. ეს პუბლიკაცია შედგება ათი შერჩეული ნაშრომისაგან, რომლებიც შეიქმნა და განხილული იქნა პროექტის განმავლობაში. იგი მკითხველს მოუთხრობს კავკასიის რეგიონის ახალგაზრდა მკვლევარებისა და მშვიდობისმყოფელების პირად გამოცდილებებს, მათ ანალიზსა და მოსაზრებებს. ამ გზით, კრებული ხელს უწყობს მხარეებს შორის ცოდნის გაცვლას როგორც რეგიონში, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით.

გვსურს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს კოლეგებს, მონაწილეებს და გერმანიის ფედერალურ საგარეო უწყებას დაფინანსებისთვის.

Corridors-Proceedings-Vol2-2020

Scroll to Top