კონფლიქტის საფასური: ქართულ-სამხრეთოსური კონტექსტი

„კონფლიქტის საფასური: ქართულ-სამხრეთოსური კონტექსტი“  წარმოადგენს სტატიების კრებულს, რომელშიც შესულია ქართველი, ოსი და საერთაშორისო ექსპერტების მრავალფეროვანი და ზოგჯერ წინააღმდეგობრივი თვალსაზრისი კონფლიქტის საფასურის შესახებ. პუბლიკაცია მომზადდა ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტისა და კონფლიქტების ტრანსფორმაცის ალიანსის (აშშ) მიერ დიდი ბრიტანეთის კონფლიქტების აღმოფხვრის, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობის ფონდისა და აშშ განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით.

  • გამოცემის წელი: 2016
  • გამომცემლობა: ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი, აშშ

გადმოწერა

Scroll to Top