ჟურნალისტური გამოძიება საქართველო-ჩინეთის ბიზნეს საქმიანობაში Investigative Journalism: TV1: Problems of the Georgian Government contacts with Chinese Companies

სრული გადაცემა 👇