სამოქალაქო იდეას China Watch–ის მესამე ანგარიში

სამოქალაქო იდეას China Watch–ის მესამე ანგარიში მოიცავს სინოჰიდროსა და ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფთან დაკავშირებულ გადაცდომებს. კვლევა ეთმობა ორ ჩინურ კომპანიას, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან საქართველოში მიმდინარე მრავლობით ინფრასტრუქტურულ პროექტზე და ამავდროულად, გამოირჩევიან განსაკუთრებული შელახული რეპუტაციით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ განვიხილავთ საქართველოში მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებში არსებულ დარღვევებს. კერძოდ:

? გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევას;

? შრომითი უფლებების დარღვევას;

? სახელშეკრულებო პირობების და წესების დარღვევას.
ასევე, გთავაზობთ ამავე კომპანიებთან უცხოეთის ქვეყნების გამოცდილებას მაგალითების სახით, რათა ხაზი გავუსვათ კომპანიისთვის კონტრაქტების გაცემისას საქართველოს მთავრობაში გამოვლენილი არაკეთილსინდისიერების (Due Diligence) პრობლემას, კომპანიის შელახული რეპუტაციის იგნორირებასა და არასათანადო კვლევას

ANGARISHI-N3-geo-final

Scroll to Top