„სამოქალაქო იდეა“ დაესწრო ონლაინ ღონისძიებას, რომელიც ეძღვნებოდა ჩინეთის ინდექსის ვებსაიტის პრეზენტაციას.

25 აპრილს, „სამოქალაქო იდეა“ დაესწრო ონლაინ ღონისძიებას, რომელიც ეძღვნებოდა ჩინეთის ინდექსის  ვებსაიტის პრეზენტაციას.

ჩინეთის ინდექსის კითხვარი შემუშავდა ჩინეთის კვლევების სამეცნიერო კომიტეტთან კონსულტაციის შედეგად. ინდექსი ფოკუსირებულია  ჩინეთის სახალხო რეპუბლიკის გავლენების კვლევაზე შემდეგ სფეროებში: მედია, საგარეო პოლიტიკა, აკადემია, ადგილობრივი პოლიტიკა, ეკონომიკა, ტექნოლოგია, საზოგადოება, სამხედრო და სამართალდამცავი ორგანოები.  კითხვარი გამოყოფს იმ კონკრეტულ ინდიკატორებს, რომლებიც აფასებენ  ქვეყნებში ჩინეთის გავლენებს კონკრეტული სფეროების მიხედვით. „სამოქალაქო იდეა“ თანამშრომლობდა საერთაშორისო კვლევით ცენტრებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა გეოგრაფიული რეგიონებიდან და ტაივანის ანალიტიკურ ცენტრ “Doublethinklab”-ის ზედამხედველობით, მოიცვა სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონები.  საბოლოოდ, „Doublethinklab“-მა შეძლო პროექტის საპილოტე გამოცემაში ჩინეთის გავლენების ჩვენება 38 ქვეყანაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ვებგვერდს:  https://china-index.io/

Scroll to Top