რა რისკებს შეიცავს ჩინეთის კომპარტიის ტელევიზიასთან თანამშრომლობა

მსგავსი პროპაგანდისტული ნარატივები კოვიდ-19 პანდემიის დროსაც ვრცელდებოდა. CCTV-ის ვებსაიტმა 2020 წელს გამოაქვეყნა, რომ აშშ-ს სამხედრო ბიოლოგიური ლაბორატორიები, რომლებიც ფარულად ახორციელებენ ბიოლოგიური იარაღის წარმოებას, მდებარეობს ახლო აღმოსავლეთში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, აფრიკაში და 27 პოსტ კომუნისტურ რესპუბლიკაში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში. უფრო ზუსტად, მათი ვებსაიტის მიხედვით, აშშ ფლობს კვლევით ქსელს, რომელიც მოიცავს 15 ბიოლოგიურ ლაბორატორიას უკრაინაში, 3 ლაბორატორიასა და 11 მცირე ინსტიტუტს საქართველოში.

ძალიან სამწუხაროა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართული ტელე მედია ორგანზიაციები CCTV-ისთან თანამშრომლობას იწყებენ. ამგვარი თანამშრომლობა სრულიად გაუგებარი და დამაზიანებელია. იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს მედია საშუალებები აცნობიერებენ რომ თანამშრომლობას იწყებენ არა რომელიმე დიდი ტელემედიასთან, არამედ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მთავარ პროპაგანდისტულ იარაღთან, ჩინეთის ცენტრალურ ტელევიზიასთან. არსებობს სერიოზულო საფრთხე რომ, ისინი მარტივად გახდნენ დეზინფორმაციის მსხვერპლნი, გაუთვითცნობიერებლად მიიღონ მონაწილეობა ყალბი ამბების გავრცელებაში და ამით ქვეყნის, არა მარტო ეროვნულ უსაფრთხოებას შეუქმნას საფრთხე, არამედ საგარეო პოლიტიკურ კურსსაც, რომელიც მიმართულია დასავლურ ალიანსებში გაწევრიანებისკენ.

Scroll to Top