ჩინეთთან ურთიერთობებში სახელმწიფო ინტერესების და სუვერენიტეტის დაცვის (კვიპროსი) და დაუცველობის (საქართველო) მაგალითები.