ჩინეთის საკრედიტო პოლიტიკის ხაფანგები

„სამოქალაქო იდეა“ გიზიარებთ ანგარიშს „ჩინეთის საკრედიტო პოლიტიკის ხაფანგების“ შესახებ.

ანგარიშში აღწერილია ჩინეთის სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ხელმოწერილი საკრედიტო ხელშეკრულებების ის ძირითადი პუნქტები, რომლებიც ჩინეთის ვალის ხაფანგის დიპლომატიის საფუძველს წარმოადგენს. კვლევის ფარგლებში მიმოხილულია კონკრეტული ქვეყნების შემთხვევები, რომლებიც საკრედიტო პოლიტიკის ხაფანგების გამო ვალის გადახდის პრობლემის წინაშე დგანან.

ჩინეთის-საკრედიტო-პოლიტიკის-ხაფანგები
Scroll to Top