ჰიბრიდული ომების ანატომია

ჰიბრიდული ომის პირველი სახელმძღვანელო სტუდენტების და ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის.

ჩვენი ერთწლიანი შრომის შედეგი!

ყველა დაინტერსებულ პირს წიგნის შეძენა შეუძლია: http://bit.ly/38I2cV0


ავტორი

თინათინ ხიდაშელი
Scroll to Top