ჩვენ შესახებ

ჩვენი ორგანიზაციის სრული სახელია სამოქალაქო ინიციატივა დემოკრატიული და ევროატლანტიკური არჩევნისთვის.
ორგანიზაციის მანდატიც სწორედ ამ არჩევანის რეალობად ქცევასყოველ მოქალაქემდე მიტანას
და ინსტიტუციონალიზაციას ემსახურება
დემოკრატიული და ევროატლანტიკური არჩევანიეს არის:

სამოქალაქო იდეა საქართველოში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც სწორედ ამგვარ პრინციპებზე 
მოწყობილი  სახელმწიფოს მშენებლობას ემსახურება. 

სამოქალაქო იდეა, ბოლო ხუთი წელია იკვლევს და აკვირდება ჩინეთის საქმიანობას საქართველოში, თუმცა კვლევა ასევე ეფუძნება სხვა ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკის შედარებით ანალიზს.

Scroll to Top