#გააგრძელესწავლა შუალედურების, ქვიზების, საბოლოო გამოცდების ჩატარება ონლაინ და, თანაც, უფასო ონლაინ-პროგრამა!

📣 ქართულია, მარტივია, ინოვაციურია, საყოველთაოა, უფასოა! 🔴 შუალედურების, ქვიზების, საბოლოო გამოცდების ჩატარება ონლაინ და, თანაც, უფასო ონლაინ-პროგრამა! ➡ “სამოქალაქო იდეა” საქართველოში მოქმედ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ამ ინოვაციურ ონლაინ პროგრამას, “ვირტუალური აკადემიის” ფარგლებში სთავაზობს. ✔ ამისთვის თქვენ საჭიროა “ვირტუალური დემოკრატიის აკადემიის” (virtualdemacademy.com) ვებ-გვერდს ეწვიოთ, რომელიც მანამდე დემოკრატიის ონლაინ კურსების სასწავლებლად შეიქმნა. პროგრამის მთელი ხიბლი კი, მის სიმარტივეშია. ✔ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო …

#გააგრძელესწავლა შუალედურების, ქვიზების, საბოლოო გამოცდების ჩატარება ონლაინ და, თანაც, უფასო ონლაინ-პროგრამა! Read More »